TA KONTAKT!

Illustration som visar solens närmaste planeter, med jorden markerad med en pil. Och texten "Här håller vi till". I bakgrunden ett antal flerbostadshus.