UPPDRAG

Kista Science City logotyp

Teknikkommunikatör


Skriver texter för rapporter och annan typ av extern kommunikation kring pågående och genomförda teknikprojekt. 

#AI #IoT #Sensorer #Innovation 

Qlucore logotyp

Technical Writer


Skriver bruksanvisning för ett AI-baserat cancerdiagnostikverktyg. 

#AI #MedTech #RNA-Seq 

TSS logotyp

Technical Writer


Dokumentation, arbetsinstruktioner för produktion, dokumentstrukturer,  processbeskrivningar och marknadsföringsmaterial. 

#temperaturkontroll #temperaturdata #BLE 

GreenEggs logotyp

Content/kommunikation


Texter, bilder och video för kommunikation, främst på LinkedIn. 

#teknikkonsulter 

Savantic logotyp

Content Manager


Texter, illustrationer, film och formgivning för alla typer av kommunikationsinsatser. 

#AI #maskininlärning #bildanalys

QAdvis logotyp

Kommunikation


Kommunikationstjänster för webb och tryck: språkgranskning, strukturering och layout av kursmaterial, sälj- och mässmaterial.

#MedTech #medicinteknik

Reform Society logotyp

Teknisk copywriting, typ


Text för säljpresentationer och annonsering inför lansering av en AI-baserad produkt.

#omvärldsbevakning #AI #kommunikationsbyrå

Camanio Care logotyp

Grafisk form, illustration och text


Texter, illustrationer och layout för bruksanvisningar till två av företagets produkter.

#välfärdsteknik #BikeAround #digitalomsorg

Atlings Maskinfabrik logotyp

Översättning


Översättning av bruksanvisning för stöddocka, svenska till engelska.

#stöddocka #steadyrest #verktygsmaskiner #maskinteknik

Cinode logotyp

Skrivstöd, textbearbetning


Copywriting och textbearbetning, mission–vision–values. Skrivsupport, intervjuer, presentationstexter samt digitalisering av konsultprofiler.

#konsultprofiler #konsultbolag #bättreCV #kompetensförsörjning

ISS logotyp

Copywriting


Fotografering och medarbetarintervjuer för "The Power of The Human Touch", texter för pressmeddelanden och för intern kommunikation.

#facilitymanagement #intervjuer #storytelling

Tyréns logotyp

Copywriting


Copywriting och textbearbetning, mission–vision–values.

#samhällsbyggnad #framtidensstäder

Scania logotyp

Training developer


Uppdatering och nyutveckling av engelskspråkigt utbildningsmaterial för mekanikerna på Scanias bussverkstäder i världen.

#scaniabusesandcoaches #technicaltraining

Sveriges riksbank logotyp

Layout


Tryckoriginal för Riksbankens periodiska rapporter, svenska och engelska versioner.

#rapporter #finansiellarapporter #penningpolitiskrapport